Spotkanie z pedagogiem

We wtorek 13 stycznia o godz. 16.30 w holu korekcyjnym w budynku szkoły przy Wojska Polskiego 5 odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas 1-3 z naszym szkolnym pedagogiem Panią Alicją Zalewską.

Podczas tego spotkania Pani Pedagog opowie o przyczynach niepowodzeń szkolnych w kontekście nieadekwatnych osiągnięć edukacyjnych dzieci – ten termin oznacza, że mimo wykazywanej aktywności, zdolności (np. językowych lub matematycznych) uczniowie otrzymują złe oceny, nie radzą sobie w szkole i cierpią na syndrom braku osiągnięć.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.

2015-01-08
Barbara Szummer