Projekt "Kotwice kariery" w Gimnazjum

Projekt "Kotwice kariery" skupia się na standaryzacji narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania i określenia predyspozycji i zainteresowań zawodowych ucznia zdolnego. Dziesięciu uczestników projektu – uczniów gimnazjum uzyska bezpośrednie wsparcie poprzez rozpoznanie typów jego zdolności, wzmocnienie obszarów, które tego potrzebują i pomoc w zaplanowaniu jego dalszej ścieżki edukacyjnej. Zajęcia doradcze planowane są w okresie 11.2014-04.2015 w formie zajęć pozalekcyjnych, wg. indywidualnie ustalanego harmonogramu, w ustaleniu z Rodzicami ucznia. Na jednego ucznia przypadnie 11 indywidualnych godzin dydaktycznych doradztwa. Doradcą zawodowym realizującym projekt na terenie szkoły jest p. Marta Godzimska - Dybek, tel. 510275677. Koordynator na terenie szkoły- jest p. Lucyna Borkowska/ pedagog szkolny Gimnazjum w Izabelinie. Link do strony internetowej :http://www.kotwice.lechaa.pl/

2014-12-12
Magdalena Majdańska-Kozak