"Mistrzowie Kodowania"

W grudniu 2014 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja do udziału w zajęciach organizowanych w ramach programu „Mistrzowie Kodowania”. Jest to II edycja tego projektu, do której zgłosiło się ponad 600 szkół z całej Polski. Zgłoszone zespoły uczniowskie przejdą kurs programowania składający się z 8 dwugodzinnych modułów. Udział w programie jest bezpłatny.

Co daje uczniom nauka programowania?

Programowanie uczy kluczowych umiejętności, niezbędnych we współczesnym świecie: logicznego myślenia, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań, wyciągania logicznych wniosków, ale także jakże ważnej współpracy w grupie oraz cierpliwości. Nauka programowania daje dzieciom narzędzia pozwalające odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii. Tworzenie gier, programów uczy kreatywnego rozwiązywania problemów.

Jak się zapisać?

W sekretariacie szkoły dostępne są druki oświadczeń dla rodziców/opiekunów, którzy chcą zgłosić dziecko do udziału w programie. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie do 17 grudnia  2014 r. Postaramy się zorganizować zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów, ale zastrzegamy możliwość przeprowadzenia dodatkowych testów, jeżeli okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza możliwości organizacyjne szkoły.

Termin zajęć.

Zajęcia rozpoczną się w II semestrze roku szkolnego, tj. w lutym 2015 r. Uczniowie będą spotykali się raz w tygodniu (sala 22 i 29) w godzinach 15.00 – 17.00. Przewidywane dni zajęć to poniedziałek lub środa.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.mistrzowiekodowania.pl. Tam też znajduje się Regulamin II edycji programu Mistrzowie Kodowania - prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z nim.

 

 

2014-12-01
Anita Fieducik  

Pobierz pliki

wzór oświadczenia (111.35 kB)