Spotkanie dla Rodziców uczniów klas 5

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów klas piątych na spotkanie z Zespołem Pedagogów Dezyderia, które odbędzie się 5 listopada 2014 r., w sali konferencyjnej, o godzinie 17.00. Spotkanie jest związane z programem profilaktycznym „Debata”, w którym uczestniczyli uczniowie. Jego celem było promowanie postawy trzeźwości i kształtowanie prawidłowych przekonań dotyczących środków psychoaktywnych oraz konsekwencji ich używania. Spotkanie z Rodzicami, na które Państwa zapraszamy, ma pomóc w budowaniu jednolitego środowiska wychowawczego wśród nauczycieli i rodziców. Listopadowe zebrania z Rodzicami uczniów klas piątych odbędą się także 5 listopada 2014 r., po „Debacie”, około godziny 18.00 – 18.15.

2014-10-28
Anita Fieducik