Informacja dotycząca organizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie

  • Zajęcia rozpoczynają się 3 listopada 2014 r.
  • Jeżeli  rodzice nie chcą, aby dziecko chodziło na wychowanie do życia w rodzinie, muszą wypełnić odpowiedni druk w sekretariacie. Dla pozostałych uczniów zajęcia są obowiązkowe.
  • Spotkanie informacyjne dla rodziców odbędzie się 6 listopada 2014 r. o godzinie:

            17.00 – dla rodziców uczniów z Gimnazjum,

            18.30 - dla rodziców uczniów klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o celach i treściach realizowanego programu nauczania oraz środkach dydaktycznych.

2014-10-14
Anita Fieducik