Pasowanie na ucznia

Tradycyjnie na początku października uczniowie klas 1-3 zostali pasowani na uczniów. Przygotowywali się do tej uroczystości ponad miesiąc, jednocześnie poznając zasady funkcjonowania w szkole. Efekt był naprawdę wspaniały. Bardzo zdyscyplinowani pierwszoklasiści w obecności przybyłych gości pięknie recytowali i śpiewali nie tylko po polsku, ale również po angielsku. Po złożeniu uczniowskiego ślubowania uczestniczyli w zabawach integracyjnych przy muzyce. I znowu widać było ich duże zaangażowanie i niespożyte siły.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom samych sukcesów w szkole, a rodzicom i opiekunom wiele satysfakcji z postępów ich pociech.

Dyrekcja i nauczyciele klas 1-3 Szkoły Podstawowej

2014-10-14
Barbara Szummer