Instrukcja dla Rodziców dotycząca dostępu do dziennika elektronicznego

Ze względów organizacyjnych pełny dostęp do dziennika elektronicznego Rodzice uczniów klas 4-7 i klas gimnazjalnych będą mieli od 13 września 2017 roku.

2014-10-02
Łukasz Druchliński  

Pobierz pliki


instrukcja.pdf (204.14 kB)