Ankieta dla Rodziców

Szanowni Państwo,
 
W czerwcu 2014 roku utworzyliśmy w naszej szkole Zespół ds Współpracy z Rodzicami, którego nadrzędnymi celami są:
  1. Dbałość o wszechstronny rozwój uczniów naszej szkoły poprzez aktywną współpracę wszystkich pracowników szkoły z rodzicami.
  2. Doskonalenie przepływu informacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami.
  3. Jeszcze pełniejsze angażowanie rodziców we współorganizację życia szkoły.
W bliskiej perspektywie planowane jest spotkanie nauczycieli pracujących w zespole z przedstawicielami Rady Rodziców. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom całej społeczności szkolnej, by lata spędzone przez uczniów w naszej szkole były najlepszym czasem w ich życiu.
 
W imieniu zespołu zwracam się z prośbą do wszystkich Rodziców, by zechcieli poświęcić kilka minut na udzielenie rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi.
 
Link do ankiety: http://tnij.org/kifx6vc
 
 
 
Dziękując za poświęcony czas - łączę pozdrowienia
Przewodnicząca Zespołu ds Współpracy z Rodzicami
Beata Wieczorek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-09-08
Anita Fieducik