Narodowe czytanie „Trylogii” H. Sienkiewicza

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Płka Stanisława Królickiego w Izabelinie włączyła się w Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. To już trzecia edycja ogólnopolskiego wspólnego czytania największych dzieł narodowych, zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Uczniowie kl. 5 wspólnie czytali fragmenty książek: „Potop”, ”Ogniem i mieczem” i „Pan Wołodyjowski”.

Organizatorzy:

Stanisława Fadrowska
Iwona Żuk

2014-09-08
Agata Kropidłowska