Zmieniają się zasady organizowania nauki religii i etyki w szkołach

od 1 września 2014 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie organizowania nauki religii i etyki w szkołach. Religia i etyka pozostają nadal przedmiotami nadobowiązkowymi organizowanymi na życzenie rodziców uczniów. Od nowego roku szkolnego konieczne będzie jednak złożenie  p i s e m n e g o  oświadczenia o udziale ucznia w zajęciach religii, etyki (bądź obu przedmiotów). Z chwilą złożenia takiego oświadczenia udział ucznia w wybranych zajęciach staje się obowiązkowy. Formularze oświadczeń zostaną rozdane na początku roku szkolnego.

2014-08-14
Antoni Zych