Ogłoszono listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej Gimnazjum

Zgodnie z zarządzeniem nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r. ogłoszono listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej Gimnazjum.

Listę umieszczono w gablocie przy wejściu do sekretariatu w holu głównym.

2014-07-04
Antoni Zych