Finał ogólnopolskiego konkursu
Tomik Literacki Młodych Autorów

23 czerwca 2014 roku odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród i dyplomów  w Zespole Szkół w Izabelinie. Finałową imprezę prowadził pan Antoni Zych - Dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie. Nagrody wręczali pan Witold Malarowski - Wójt Gminy Izabelin, pan Jerzy Misiak - Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego oraz pan Antoni Zych. Redaktor naczelny "Biblioteki w Szkole" - pan Juliusz Wasilewski, odczytał pismo od Prezesa Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich skierowane
do organizatorów i uczestników konkursu, a także wręczył nagrody ufundowane przez TNBSP.

W tym roku w konkursie wzięło udział 589 szkół z całej Polski. Nadesłano 6127 prac.

Jury wyłoniło 85 laureatów, w tym 3 uczniom przyznano miejsce pierwsze, 21 – drugie, 61 – trzecie.
Nagrodami dla finalistów były rowery (I nagroda), radiomagnetofony (II nagroda) oraz albumy
(III nagroda). 
Książki konkursowe były oceniane w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i edytorskiej  z uwzględnieniem wieku, tj. osobno kl. I – III i IV – VI. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom tegorocznych prac. Każda kolejna edycja to dla nas odkrywanie nowych talentów i wyjątkowych form książek
oraz wspaniałe wrażenia artystyczne. 

Pierwsze miejsca zajęli:

Michał Gmochowski    kl. VI - Szkoła Podstawowej w Izabelinie

Weronika Mituniewicz  kl. VI - Szkoła Podstawowej w Kaliszkach

Zuzanna Przekazińska   kl. VI - Szkoła Podstawowej nr 8 w Legionowie

Jury przyznało trzy nagrody główne (urządzenia wielofunkcyjne) najbardziej aktywnym szkołom:

Szkole Podstawowej  w Izabelinie

Szkole Podstawowej w Kaliszkach

Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie

Serdecznie gratulujemy!

Organizator 
Stanisława Fadrowska

2014-06-26
Agata Kropidłowska