Wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalistów

Egzamin gimnazjalny już po raz trzeci odbył się w nowej formule. Obejmuje teraz aż sześć zakresów wiedzy i umiejętności: język polski, historię z wiedzą o społeczeństwie, matematykę, przedmioty przyrodnicze oraz język obcy nowożytny w zakresie podstawowym i rozszerzonym - a z zadaniami gimnazjaliści zmagają się przez trzy kolejne dni.

Tegoroczny wynik nie zaskakuje - utrzymuje się nadal na wysokim i bardzo wysokim poziomie. Wobec ubiegłego roku podniosły się wyraźnie wyniki z części humanistycznej, nieznacznie spadły wyniki z matematyki, ale utrzymał się bardzo wysoki wynik z przedmiotów przyrodniczych - fizyki, chemii, geografii i biologii.  Poprawiły się także wyraźnie osiągnięcia z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Poniżej średnie procentowe wyniki szkoły w poszczególnych zakresach wraz z przedziałem dziewięciostopniowej skali, w którym uplasowała się szkoła:

   język polski - 77,9% (stanin 8 - wynik bardzo wysoki),

   historia i wos - 68,2% (stanin 8 - wynik bardzo wysoki),

   matematyka - 58,9% (stanin 7 - wynik wysoki),

   przedmioty przyrodnicze - 64,4% (stanin 8 - wynik bardzo wysoki),

   język angielski na poziomie podstawowym - 81,6% (stanin 7/8 - wynik na pograniczu staninu wysokiego i bardzo wysokiego).

   język angielski na poziomie rozszerzonym - 66,0% (CKE nie uwzględnia wyniku w oficjalnie ogłoszonej skali staninowej).

Uczniom tego rocznika i ich nauczycielom - składamy gratulacje.

2014-06-21
Antoni Zych