Rozstrzygnięcie konkursu „Zjawiska fizyczne w otaczającej nas przyrodzie”

Konkurs trwał od września 2013 roku do maja 2014 roku, a warunkiem uczestnictwa było wykonanie zdjęcia przedstawiającego dowolnie wybrane zjawisko fizyczne dostrzeżone przez ucznia w jego najbliższym otoczeniu. Do konkursu zgłoszonych zostało 12 zdjęć. Jury wyłoniło następujących trzech laureatów:

I miejsce – Andrzej Frączak (klasa ID)

II miejsce – Alicja Wójcik (klasa IIID)

III miejsce – Zuzanna Ostrowska (klasa IID)

Laureaci zostali nagrodzeni książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Wszyscy uczestnicy natomiast otrzymali pamiątkowe dyplomy i ołówki. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Koordynator konkursu – Anna Kandziora

2014-06-04
Magdalena Majdańska-Kozak