Wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów

Okregowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wczoraj wyniki kwietniowego ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasistów. Średni wynik naszych uczniów - 31,65 pkt uplasował szkołę w najwyższym przedziale dziewięciostopniowej skali staninowej. Zbliżony, wysoki wynik uzyskało tylko 4% szkół w kraju i 10% szkół w województwie mazowieckim. Najwyższy, dziewiąty stanin jest powtórzeniem sukcesu uczniów i nauczycieli z roku 2010. Mamy już zatem dwie dziewiątki .... i siedem ósemek na przestrzeni ostatnich blisko dziesięciu lat. Wyniki indywidualne uczniów dostępne po odebraniu loginów z sekretariatu szkoły na stronie Okręgowej Komisji.

2014-05-31
Antoni Zych