Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

25 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej odbył się konkurs wiedzy o Patronie Szkoły pułkowniku Stanisławie Królickim.  W konkursie, którego celem było  propagowanie, przybliżenie i upowszechnienie wiedzy o Patronie Szkoły Podstawowej,  wrześniowym dowódcy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, wzięło udział dziesięć dwuosobowych zespołów reprezentujących poszczególne klasy. Uczestniczący w konkursie uczniowie musieli wykazać się znajomością faktów z życia i służby wojskowej Patrona Szkoły. Poziom uczestników konkursu był bardzo wyrównany. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie klas:

6c (Joanna Żukowska i Tomasz Supeł) i 5a (Zofia Broszczak i Zuzanna Mazur) – pierwsze miejsce,

6b (Angelika Malitek  i Tomasz Talarczyk) i 5d (Nina Piątek i Mikołaj Kałuża) – drugie miejsce,

4a (Dawid Gochnio i Tomasz Mendel) – trzecie miejsce.

Dalsze miejsca zajęły klasy: 5b, 5c, 4e, 4d, 4c.

W czasie akademii ku czci Patrona Szkoły, w dniu Jego imienin, 8 maja zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe, zaś pozostali uczestnicy dyplomy za uczestnictwo. Wszystkie uczestniczące w konkursie klasy otrzymały punkty w rywalizacji klas.

W ramach upowszechniania wiedzy o Patronie zorganizowany został także konkurs plastyczny na portret pułkownika Królickiego.

 

Grzegorz Psuja

2014-05-14
Anita Fieducik