Kto został ugodzony strzałą amora? – rozstrzygnięcie konkursu

Spośród poprawnych odpowiedzi – hasło brzmiało „zostać ugodzonym strzałą amora” – redaktor naczelna miesięcznika, Maria Skryśkiewicz w asyście opiekuna gazetki pani Małgorzaty Końki dokonały wyboru szczęśliwych kuponów. Nagrodę niespodziankę wylosowały: Paulina Jesionowska z IIc, jej klasowa koleżanka, Paulina Żebrowska oraz Weronika Smal z klasy 4f. Laureatkom konkursu gorąco gratulujemy, a czytelników gazetki zachęcamy do udziału w innych  zabawach ogłaszanych na łamach miesięcznika „Coolturalny gimnazjalista”

2014-02-12
Magdalena Majdańska-Kozak