Warsztaty dla rodziców

3 grudnia w godz. 17.00-19.00 w holu korekcyjnym w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5 odbędą się warsztaty dla rodziców uczniów klas 1-3 prowadzone przez Zespół Pedagogów DEZYDERIA (www.profilaktykaszkolna.pl).

Temat warsztatów: Jasne Granice

Program jest oparty na rzetelnej wiedzy i pracy metodami aktywnymi. Jest to szkolenie, które dostarczy rodzicom wiedzy i wsparcia w wychowywaniu dziecka w wieku szkolnym.

Cele warsztatów:

• Wzmacnianie rodziców w odpowiednim wytyczaniu granic wychowawczych dla własnych dzieci;

• Ukazanie potrzeby kontaktu dziecka z zaufanym dorosłym w sytuacji zagrożenia własnego lub innych;

• Przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Spodziewane efekty:

• Wzmocnienie relacji pomiędzy dorosłymi i dziećmi;

• Ukształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych;

• Pogłębienie świadomości i refleksji na temat stosowanych przez siebie metod wychowawczych

• Planowanie i prowadzenie współpracy nauczycieli z rodzicami;

• Wstęp do planowania pracy z młodzieżą sprawiającą szczególne trudności wychowawcze;

• Zrozumienie i efektywniejsze radzenie sobie z sytuacjami problemowymi i konfliktowymi z dziećmi;

• Zmniejszenie skali przemocy wewnątrz rodziny.

Zapraszamy zainteresowanych rodziców do udziału w warsztatach.

Zapisy do 29 listopada w sekretariacie szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5.

Liczba miejsc ograniczona.

Koszt warsztatów zostanie pokryty z funduszy przeznaczonych na profilaktykę szkolną.

2013-11-13
Barbara Szummer