Tematy projektów gimnazjalnych

Na stronie internetowej szkoły w zakładce "Dla Uczniów" dostępne są tematy projektów gimnazjalnych przewidzianych na rok szkolny 2013/2014.

Uczniowie klas drugich proszeni są o dokonanie wyboru tematu projektu najpóźniej do końca października.

2013-10-18
Magdalena Majdańska-Kozak