Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI

Drodzy Rodzice!

W tym roku nasz szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Tygodniu Bezpłatnych Konsultacji SI (OTBK SI). Jest to projekt zainicjowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS). W ramach tego projektu będą wykonywane u dzieci przesiewowe badania oceny procesów przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej).

Zapraszamy dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Celem konsultacji jest zaobserwowanie występowania u dzieci zaburzeń w zakresie przetwarzania sensorycznego i ustalenie dla każdego dziecka zakresu wsparcia.

Badania przesiewowe wykonywać będzie mgr Małgorzata Słomczyńska pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, członek PSTIS.

Konsultacje są bezpłatne i odbywać się będą w dniach 7 – 11 października 2013 r. w sali 216 na terenie Szkoły Podstawowej przy ul Wojska Polskiego 5 w:

poniedziałek 7 X w godz. 16.00-19.00

wtorek 8 X w godz. 14.00-18.30

środa 9 X w godz. 13.00-19.00

czwartek 10 X w godz. 16.00-19.00

piątek 11 X w godz. 14.00-17.00

Zapisy w sekretariacie Szkoły Podstawowej ul Wojska Polskiego 5 oraz pod numerem telefonu 505853200

Zapraszamy!

Droga Mamo, Drogi Tato,

Jeżeli u swojego dziecka zaobserwowaliście występowanie któregokolwiek z poniższych problemów, w celu uzyskania pomocy zgłoście się do terapeuty Integracji Sensorycznej. Dziecko: • bywa niespokojne, drażliwe, impulsywne;

• jest lękliwe;

• ma problemy z koncentracją uwagi, nie doprowadza rozpoczętych czynności do końca;

• ma słabą koordynację ruchową, kłopoty z równowagą (potyka się, przewraca, słabo wycina i rysuje);

• jest wrażliwe na różnego typu bodźce: hałas (zatyka uszy), nie zwraca uwagi lub nadmiernie reaguje na ból, zimno, jada tylko wybrane potrawy o określonej konsystencji lub smaku, jest wrażliwe na zapachy;

• unika zabaw związanych z brudzeniem rąk;

• niechętnie dotyka określonych zabawek lub przedmiotów; •

nie lubi chodzić na boso po piasku, trawie;

• nie lubi określonych tkanin ubraniowych, drażnią je metki przy ubraniach;

• nie lubi mycia twarzy i włosów, czesania, obcinania paznokci;

• jest nadpobudliwe lub stale w ruchu (biega, skacze, huśta się, wspina, kręci się wokół własnej osi);

• ma kłopoty z czynnościami samoobsługowymi (samodzielne jedzenie, ubieranie się);

• na kłopoty w nauce (z czytaniem, pisaniem, liczeniem);

• nie lubi zabaw ruchowych i gier sportowych;

• szybko się męczy;

• ma chorobę lokomocyjną;

• ma nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem;

• podczas pracy przy stoliku (np.: odrabianie lekcji) często podpiera głowę;

• nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis;

• ma trudności z nauczeniem się nowych zadań ruchowych takich jak np.: jazda na rowerze, rolkach;

• ma opóźniony rozwój mowy;

• preferuje siedzący tryb życia np.: oglądanie telewizji, gry na komputerze.

Metoda Integracji Sensorycznej jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych. Stosowana jest z powodzeniem terapii dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce szkolnej (również ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), nadpobudliwością psychoruchową, a także u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jako metoda wspomagająca stosowana jest również u dzieci z różnego typu zaburzeniami o podłożu neurobiologicznym takich jak: Autyzm, Zespół Aspergera. W zaburzeniach czynności ośrodkowego układu nerwowego – zespole Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Oraz w zespołach genetycznych takich jak np.: Zespół Downa, Zespół Kruchego Chromosomu X.

2013-10-03
Barbara Szummer  

Pobierz pliki

Rodzice-plakat.pdf (155.64 kB)

OTBK SI-rodzice.pdf (208.02 kB)