Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Zespołu zarządzeniem nr 2/13/14 z dnia 30 września 2013 r. ustalił na bieżący rok szkolny dodatkowe (oprócz sprawdzianu, egzaminu i rekolekcji) dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Są nimi:

  • 2 i 3 stycznia 2014 r.,
  • 14 lutego 2014 r., 
  • 2 maja 2014 r.,
  • 20 czerwca 2014 r.
2013-10-02
Antoni Zych