Wybory do Rady Samorządu Gimnazjum w Izabelinie

24 września 2013 r. odbyły  się wybory do Rady Samorządu Gimnazjum w Izabelinie. W roku szkolnym 2013/2014 nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali nowi opiekunowie samorządu: Lucyna Borkowska i Tomasz Złotorzyński. W wyborach wzięło udział 153 gimnazjalistów, co stanowiło 70,5% uprawnionych do głosowania. W wybory ze 100% frekwencją zaangażowała się klasa 3D! Tuż za nią ulokowały się klasy 2D i 3A z frekwencją wynoszącą 86 %.

Do Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Izabelinie zostali wybrani:

Przewodnicząca – Julia Woźniak, klasa 3C

Zastępca – Oliwia Milej, klasa 2D

Sekretarz – Jaśmina Nowicka, klasa 3C

Skarbnik – Michał Grzyb, klasa 2D

Członek Rady – Stanisław Kurzątkowski, klasa 1D

Gratulujemy naszym uczniom dojrzałości wyborczej i zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z Radą Samorządu Gimnazjum.

2013-09-27
Magdalena Majdańska-Kozak