Wynik egzaminu – jeszcze lepiej z matematyki i przyrodniczych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła średnie wyniki szkół  uzyskane w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym. W stosunku do ubiegłego roku wyraźnie poprawiły się osiągnięcia naszych uczniów z matematyki i przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)  mierzone jednolitą dla całego kraju dziewięciostopniową skalą staninową.  Wyniki  pozostałych części egzaminu utrzymują się na dotychczasowym wysokim poziomie.

Oto szczegóły:

język polski – wynik wysoki (7),

historia i wos – wynik wysoki  (7)  do ósemki zabrakło jedynie 0,02 (sic!),

matematyka – wynik bardzo wysoki (8),

przedm.przyrodnicze – wynik bardzo wysoki (8),

angielski podstawowy – wynik wysoki (7).

angielski rozszerzony – nie opublikowano skali.

Stanin 7 oznacza, że nasze gimnazjum znajduje się w 12% grupie szkół z porównywalnymi wynikami – wyprzedza 77% szkół w kraju, a lepszy wynik ma 11% gimnazjów.

Stanin 8 oznacza natomiast, że gimnazjum ulokowało się w dość elitarnej 7% grupie szkół publicznych i niepublicznych – wyprzedza 89%  gimnazjów, a wynik wyższy ma tylko 4% tychże.

Uczniom i ich nauczycielom – wyrazy uznania.

 

Antoni Zych

2013-07-02
Anita Fieducik