Tydzień Czytania Dzieciom
w Bibliotece Szkolnej

Nasza biblioteka szkolna po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Tydzień Czytania Dzieciom.
Celem tej akcji jest uświadomienie dorosłym potrzeby codziennego kontaktu dzieci z książką. Jest to najlepsza metoda wychowania myślącego, kulturalnego, inteligentnego i ciekawego świata dziecka. Głośne czytanie rozwija pamięć i wyobraźnię. Dzięki temu dziecko uczy się rozróżniać wartości moralne. Pomaga to w wychowaniu, a także kształtuje emocjonalny rozwój dziecka.

Naszym uczniom klas IV-VI czytały zaproszone na tę okazję znane i lubiane osobistości lokalnej społeczności. W nawiązaniu do obchodów Roku Juliana Tuwima wybraliśmy do czytania m.in. utwory tego poety.
Ponadto zostały przeprowadzone działania według programu opracowanego przez Organizatorów:

- głośne czytanie wierszy i opowiadań przez nauczycieli bibliotekarzy, dyrekcję szkoły, nauczycieli i członków Koła Bibliotecznego, a także zaproszonych Gości - konkursy literackie (Jeden z dziesięciu), - przygotowanie przez uczniów i prezentacja scenek ilustrujących wiersze Juliana Tuwima - czytanie w plenerze

Serdecznie dziękuję uczniom, nauczycielom, dyrekcji i rodzicom za wspaniałą atmosferę i zabawę z książką.                                            

Lider
Stanisława Fadrowska-Adamczyk

2013-06-27
Agata Kropidłowska