Zajęcia integracji sensorycznej

W ramach realizacji projektu unijnego „Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie” organizowane były zajęcia integracji sensorycznej dla uczniów naszej szkoły. Zajęcia miały na celu stymulację i zintegrowanie pracy poszczególnych zmysłów. Uczniowie mieli możliwość ćwiczenia i stymulacji wykorzystując różnorodne narzędzia i przyrządy. Uczestnictwo w zajęciach pomagało przełamać niechęć dzieci do aktywności ruchowej oraz obaw przed nieznanymi sytuacjami. Aktywności w sali integracji sensorycznej wpływały na wyciszenie negatywnych emocji dzieci oraz wyzwoleniu pozytywnych. Ponadto ćwiczenia wzmacniały koordynację półkul mózgowych, sprzyjały poprawie napięcia mięśniowego, równowagi, planowania motorycznego i koncentracji uwagi.

Kamila Milej, Agnieszka Żurawska

2022-03-23
Barbara Szummer