XXIX Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

20 maja 2013 roku w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbyła się uroczysta gala
XXIX Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

W tym roku nadesłano 10835 zestawów tekstów literackich z 492 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski oraz 456 wierszy i opowiadań młodzieży polonijnej ze szkół w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Komisja  wyłoniła 97 laureatów, wyróżniła zaś 218 uczniów i nagrodziła młodych literatów za autentyzm, dobre pióro i szczerość. Najwyżej oceniano wiersze i opowiadania wynikające z osobistych przeżyć autorów, które mówią o nich samych, ich doznaniach, radościach i buncie, są prawdziwe i dynamiczne, uczuciem i młodzieńczym wdziękiem budzą zainteresowanie czytelnika.

Nagrodzone i wyróżnione utwory zostały opublikowane w książce pokonkursowej „Poprowadź mnie przez zielone ogrody” i zostały wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali. Wśród laureatów znalazła się uczennica  z naszej szkoły podstawowej Hania Broszczak z kl. 5a.

Serdecznie jej gratulujemy!

Nauczyciel bibliotekarz
Stanisława Fadrowska

2013-05-28
Agata Kropidłowska