Znamy już wyniki sprawdzianu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki sprawdzianu, który szóstoklasiści pisali na początku kwietnia.

Uczniowie otrzymali już loginy i hasła do strony www.oke.waw.pl,  gdzie  w odpowiednim odnośniku (panel główny) mogą zobaczyć swoje indywidualne osiągnięcia.

Średni wynik szkoły (28,90 pkt) utrzymał się nadal na poziomie bardzo wysokim (stanin 8 w dziewięciostopniowej skali) i jest zbliżony do wyników osiąganych w wielkich aglomeracjach miejskich (28,17 pkt).  Przeciętna szkoła wiejska uzyskała w tym roku 23,35 pkt.  Średni wynik naszych szóstoklasistów jest wyższy o 2,53 pkt od średniej powiatowej i o 3,68 pkt od średniej wojewódzkiej. Wynik zbliżony uzyskało tylko 6,8% szkół w kraju i 10,5% szkół w województwie mazowieckim.

Szóstoklasistom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.

2013-05-27
Antoni Zych