Spotkanie informacyjne dla rodziców

Spotkanie informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które w roku szkolnym 2013/2014 będą uczęszczać do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Izabelinie odbędzie się w czwartek 23 maja 2013 r. o godz. 18.00 w holu korekcyjnym budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5.

Zapraszamy serdecznie,

                                                                                   dyrekcja i nauczyciele klas 1-3

2013-05-16
Barbara Szummer