Nauczanie zdalne od 26.11.2021 dla klasy 4c i części uczniów klasy 4d

W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, na kwarantannę zgłoszeni zostali uczniowie z klasy 4c i część uczniów z klasy 4d (rodziców tych uczniów poinformujemy telefonicznie). Decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje inspekcja sanitarna, która powinna skontaktować się z rodzicami.

Dla uczniów z klasy 4c i 4d, objętych kwarantanną, od 26.11.2021 do 2.12.2021 zorganizowane zostanie nauczanie zdalne - lekcje zdalne będą się odbywały według planu klasy 4c. Ewentualne trudności sprzętowe prosimy zgłaszać do sekretariatu – możemy wypożyczyć uczniom tablety.

Uczniowie z klasy 4d, którzy nie zostali objęci kwarantanną, przychodzą do szkoły zgodnie z planem swojej klasy.

2021-11-25
Anita Fieducik