Zebrania z Rodzicami – 2 listopada 2021 r. (budynek szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 5, klasy 1-3)

Zasady organizowania zebrań – 2 listopada 2021 r.

Ze względu na reżim sanitarny nauczyciele uczący w klasach 1-3 będą dostępni dla Rodziców w trybie online w godz. 16.30-17.30.

Rodzice, którzy chcą się spotkać z wybranymi nauczycielami online w aplikacji Teams proszeni są o przekazanie takiej informacji nauczycielowi przez dziennik elektroniczny do godz. 14.30 w dniu zebrania (2 XI 2021 r.)

We wtorek 2 listopada 2021 r. wychowawcy klas 1-3 spotykają się online z Rodzicami za pomocą aplikacji Teams. Rodzic korzysta w czasie zebrania z konta swojego dziecka. Spotkanie powinno rozpocząć się nie wcześniej niż o godz. 18.00.

Wychowawca w aplikacji Teams w kalendarzu planuje spotkanie i ustala godzinę łączenia się z Rodzicami. Jeśli Rodzice będą mieli problem z zalogowaniem do aplikacji proszeni są o kontakt z wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego.

Jeśli Rodzice z wyprzedzeniem zgłoszą wychowawcy potrzebę zorganizowania zebrania stacjonarnego, to szkoła może umożliwić takie spotkanie.
2021-10-27
Barbara Szummer