Zebrania z Rodzicami - listopad 2021 r. (budynek szkoły przy ulicy 3 Maja 49)

Zasady organizowania zebrań – 3 listopada 2021 r.

• W środę 3 listopada 2021 r. wychowawcy klas 4-8 spotykają się online z Rodzicami za pomocą aplikacji Teams. Rodzic korzysta w czasie zebrania z konta swojego dziecka. Spotkanie powinno zacząć się nie wcześniej niż o godz. 18.00
• Rodzice uczniów klasy 6b spotykają się z wychowawcą w szkole stacjonarnie
• Wychowawca w aplikacji Teams w kalendarzu planuje spotkanie i ustala godzinę łączenia się z Rodzicami. Jeśli Rodzice będą mieli problem z zalogowaniem do aplikacji proszeni są o kontakt z wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego
• Rodzice, którzy chcą się spotkać indywidulanie (online) z wybranym nauczycielem, proszeni są o kontakt w tej sprawie przez dziennik z konkretnym nauczycielem do godz. 14.00 w dniu zebrań (3.11.2021 r.).
• Jeśli rodzice z wyprzedzeniem zgłoszą wychowawcy potrzebę zorganizowania zebrania stacjonarnego, to szkoła może umożliwić takie spotkanie.
2021-10-26
Magdalena Majdańska-Kozak