Rodzice chętnie wspierają szkolne inicjatywy

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej za dofinansowanie zakupu puf relaksacyjnych do izb lekcyjnych uczniów klas 1-3. Dzięki temu wsparciu pufy trafiły do wszystkich klas. Rodzice naszych uczniów zaangażowali się również w akcję sadzenia roślin, którą podjęliśmy już kolejny raz. Poszczególne klasy zakupiły rośliny, które zostały posadzone przez dzieci na terenie szkolnym przy ul. Wojska Polskiego 5. Dzięki tej akcji teren wokół naszej szkoły stał się jeszcze piękniejszy i w przyszłości wybuchnie jeszcze większą ilością zieleni i barwami kwitnących roślin.

Dziękujemy,

uczniowie, nauczyciele i dyrekcja klas 1-3 Szkoły Podstawowej

2013-04-26
Barbara Szummer