Harmonogram zajęć dodatkowych zaplanowanych dla uczniów klas 1-3 na rok szkolny 2021/2022

W załączniku znajduje się wykaz wszystkich zajęć dodatkowych zaplanowanych dla uczniów klas 1-3. Rodzice uczniów chętnych do udziału w zajęciach unijnych składali w sekretariacie szkoły stosowne dokumenty. Rekrutacja trwała do 20 września 2021 r. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć z pomocy psychologiczno–pedagogicznej otrzymali stosowne zawiadomienia. Zapisów na koła przedmiotowe dokonuje się bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego zajęcia, przez dziennik elektroniczny.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpoczęły się 20 września 2021 r. O rozpoczęciu zajęć finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz kół przedmiotowych - Rodzice zostaną powiadomieni przez e-dziennik przez osoby prowadzące zajęcia.

Wszystkie pytania dotyczące organizacji zajęć dodatkowych prosimy kierować bezpośrednio do nauczycieli prowadzących bądź wicedyrektora.

2021-09-21
Barbara Szummer  

Pobierz pliki