Zebrania z Rodzicami - kwiecień 2021 r. (budynek szkoły przy ulicy 3 Maja 49)

Zasady organizowania zebrań – 14 kwietnia 2021 r.

  • Ze względu na reżim sanitarny nauczyciele uczący w klasach 4-8 będą dostępni dla Rodziców w trybie online w godz. 16.00-17.30.
  • Rodzice, którzy chcą się spotkać z wybranymi nauczycielami online w aplikacji Teams proszeni są o przekazanie takiej informacji nauczycielowi przez dziennik elektroniczny najpóźniej do godz. 14.30 w dniu zebrania (14 IV 2021 r.). Nauczyciel wyznacza godzinę spotkania online.
  • W środę 14 kwietnia 2021 r. wychowawcy klas 4-8 spotykają się online z Rodzicami za pomocą aplikacji Teams. Rodzic korzysta w czasie zebrania z konta swojego dziecka. Spotkanie powinno zacząć nie wcześniej niż o godz. 18.00
  • Wychowawca w aplikacji Teams w kalendarzu planuje spotkanie i ustala godzinę łączenia się z Rodzicami. Jeśli Rodzice będą mieli problem z zalogowaniem do aplikacji proszeni są o kontakt z wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego.
  • W godzinach 16.00 – 17.30 wychowawcy spotykają się online zarówno Rodziców ze swojego oddziału jak i Rodziców uczniów z pozostałych klas, które uczą.

 

2021-04-07
Magdalena Majdańska-Kozak