Zebrania z Rodzicami – 13 kwietnia 2021 r. (klasy 1-3)

Zasady organizowania zebrań – 13 kwietnia 2021 r.

  • Ze względu na reżim sanitarny nauczyciele uczący w klasach 1-3 będą dostępni dla Rodziców w trybie online w godz. 16.30-17.30.
  • Rodzice, którzy chcą się spotkać z wybranymi nauczycielami online w aplikacji Teams proszeni są o przekazanie takiej informacji nauczycielowi przez dziennik elektroniczny do godz. 14.30 w dniu zebrania (13 IV 2021 r.)
  • We wtorek 13 kwietnia 2021 r. wychowawcy klas 1-3 spotykają się online z Rodzicami za pomocą aplikacji Teams. Rodzic korzysta w czasie zebrania z konta swojego dziecka. Spotkanie powinno rozpocząć się nie wcześniej niż o godz. 18.00
  • Wychowawca w aplikacji Teams w kalendarzu planuje spotkanie i ustala godzinę łączenia się z Rodzicami. Jeśli Rodzice będą mieli problem z zalogowaniem do aplikacji proszeni są o kontakt z wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego.
2021-04-07
Barbara Szummer