Obiady na wynos od 7.04.2021

Osoby zainteresowane zamówieniem obiadów dla dzieci klas I-VIII  od 07.04. 2021 r. prosimy o zgłaszanie mailem na adres: e.przygoda@izabelin.pl do dnia 06. 04.2021 r.

Wpłaty za wybrane posiłki w miesiącu kwietniu proszę dokonać na rachunek  bankowy szkoły: 98 1020 1026 0000 1402 0180 4723 do 06 kwietnia 2021 r.

Cena posiłku w ekologicznych pojemnikach jednorazowych wynosi 7 zł.

Odwołanie opłaconych posiłków na wynos prosimy zgłaszać najpóźniej dzień wcześniej TYLKO sms na numer  667 704 702 (w treści proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).

Menu udostępniane jest na stronie szkoły.

Aneta Beczek - Dyrektor Gminnej Stołówki w Izabelinie

 

 

2021-04-01
Anita Fieducik