Próbny Egzamin Ósmoklasisty

W czasie trzech dni egzaminu próbnego nie będzie pierwszej godziny lekcyjnej. Po egzaminie uczniowie wracają na pozostałe lekcje (szczegóły będą podane przez wychowawców przy opisie poszczególnych dni). Ósmoklasiści będą pisać egzamin w wyznaczonych salach, z podziałem na grupy, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Do szkoły uczniowie mogą wchodzić tylko ściśle określonymi wejściami. Uczniowie mogą wyjść z sali przed wyznaczonym czasem, jednak nie wcześniej niż po upływie pół godziny od rozpoczęcia testu. Po napisaniu egzaminu uczeń niezwłocznie kieruje się do wyjścia i opuszcza szkołę. Udział uczniów w egzaminie jest dobrowolny.

Obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie uczniów i ich rodziców o zasadach przeprowadzania próbnego egzaminu oraz o tym, w której sali piszą konkretni uczniowie.

W załączniku poniżej umieszczone zostały zasady organizacji i sposób przeprowadzenia egzaminu

Czas trwania poszczególnych części egzaminu:

 

arkusz standardowy

arkusz z dostosowaniem

język polski

120 min.

180 min.

matematyka

100 min.

150 min.

język obcy

90 min.

135 min.

 

2021-03-08
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki