Podsumowanie projektu szkolnego „Tydzień z Kampinoskim Parkiem Narodowym”

Matematyczno-przyrodniczy zespół nauczycieli przy współpracy z KPN przygotował  projekt "Tydzień z Parkiem Kampinoskim". Przyłączyli się do niego uczniowie klas 1-3 naszej szkoły. Począwszy od poniedziałku 15 lutego 2021 r. dzieci wykonywały różne  aktywności, które miały na celu pogłębienie wiadomości o Puszczy Kampinoskiej.

Pierwszego dnia uczniowie zapoznali się z prezentacją pt. „Polskie Parki Narodowe” i opracowali regulamin zachowania się w parku narodowym (praca plastyczna). W każdej sali lekcyjnej powieszony został kalendarz KPN.

Drugi dzień poświęcony był zwierzętom KPN. Po obejrzeniu prezentacji pt. "Zwierzęta Puszczy" uczniowie narysowali wybrane zwierzę i wykonali klasowy album.

Trzeci dzień akcji dotyczył ptaków puszczy. Uczniowie mieli okazję poznania naszych skrzydlatych przyjaciół i ich odgłosów.

Dzień czwarty to rośliny KPN.  Po obejrzeniu prezentacji pt. "Drzewa i krzewy” uczniowie wykonali w grupach karty pracy.

Dzień piąty był podsumowaniem projektu. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą podczas rozwiązywania Quizu o KPN.

Każda klasa otrzymała upominki od KPN - album z płytą o naszej puszczy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji KPN oraz do Pani Katarzyny Fidler za udzielenie organizatorom akcji wsparcia merytorycznego. Otrzymane upominki na pewno będą długo służyć uczniom naszej szkoły.

 

Zespół matematyczno-przyrodniczy

 

2021-02-23
Barbara Szummer