Lekcja:Enter

Dla nas wszystkich sytuacja zagrożenia epidemiologicznego, zamknięte szkoły są dużym wyzwaniem. Jak pomóc uczniom w tej sytuacji? Odpowiedzią jest nauka zdalna, a z pomocą przychodzą nam nowe technologie. Dlatego też nasi nauczyciele kl. 1-8 biorą udział m.in. w projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”. Jest on skierowany do nauczycieli i kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach programu prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Podczas szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), nauczyciele poszerzą swoją wiedzę/umiejętności o zagadnienia takie jak: - wzmacnianie kompetencji cyfrowych nauczyciela i jego uczniów 

- odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystanie z nowych technologii, 

- korzystanie z aktywizujących metod nauczania, 

- urozmaicanie lekcji i wprowadzanie na stałe zmian w sposobie ich prowadzenia,  

- tworzenie własnych treści/zasobów cyfrowych. 

Mamy nadzieję, że udział w projekcie pozwoli na jeszcze bardziej efektywne korzystanie z narzędzi internetowych w pracy zdalnej z uczniami, choć i tak wiemy, że nic nie zastąpi kontaktu osobistego uczeń-nauczyciel:-)

2021-02-01
Magdalena Majdańska-Kozak