Aktywnie włączamy się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Unii Europejskiej od 2004 roku. Od kilku lat przekroczył już granice Europy i dotarł do ponad 150 krajów. Jest to największa światowa akcja na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu oraz promocji pozytywnego wykorzystywania sieci.

Organizatorem DBI w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange a partnerami firmy Facebook Polska, Google Polska, Samsung i Librus.

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada na wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały luty i marzec (źródło: https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/wlacz-sie-w-obchody-dnia-bezpiecznego-internetu-2021).

Nauczyciele naszej szkoły współpracujący w Zespole ds. zdalnej edukacji i cyberprzemocy przygotowali szereg ciekawych aktywności i propozycji zajęć do wykorzystania na spotkaniach uczniów z wychowawcami w miesiącu lutym.

Zaplanowane zadania dostosowano do wieku i możliwości uczniów. Będą to m.in.:

Dla uczniów klas 1- 3

  • Oglądanie i omawianie filmów i prezentacji dotyczących bezpieczeństwa w sieci.
  • Kolorowanie przez dzieci obrazków tematycznych, dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
  • Burza mózgów – projekt – wspólne zebranie propozycji spędzania wolnego czasu bez komputera i innych urządzeń elektronicznych.
  • Wykonanie klasowego kodeksu netykiety w formie plakatu.

Dla uczniów klas 4 – 8

  • Wypełnienie przez uczniów ankiety wewnątrzklasowej sprawdzającej wiedzę z zakresu znajomości zasad bezpiecznego poruszania się w sieci. Wspólna analiza wyników oraz sformułowanie wniosków do dalszej pracy nad umiejętnością bezpiecznego korzystania z Internetu.
  • Burza mózgów – zebranie w klasach propozycji spędzania wolnego czasu bez komputera i innych urządzeń elektronicznych.
  • Wykonanie klasowego kodeksu netykiety w formie plakatu.
  • Wiersz promujący bezpieczne zachowanie w sieci – praca w grupach. Każda klasa podzielona na zespoły ułoży wiersz na temat mądrego korzystania z sieci. Najciekawsze prace zamieścimy na stronie szkoły.
  • Wykonanie przez chętnych uczniów prezentacji multimedialnej (możliwość otrzymania dodatkowej oceny) „Zasady kulturalnego surfowania w sieci”, która będzie zaprezentowana na lekcjach wychowawczych.

Poniżej kilka linków poruszających tematykę bezpiecznego Internetu.

 

Zespół ds. Zdalnej Edukacji i Cybeprzemocy:

B. Brzozowska, L. Kośmińska, A. Mączyńska,

K. Mędziak, R. Szufa, B. Wieczorek, A. Żurawska

 

2021-01-30
Magdalena Majdańska-Kozak