Obiady na wynos

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE,

W związku z decyzją Rady Ministrów dotyczącą przedłużenia zdalnej nauki starszych dzieci w szkołach, kontynuujemy wydawanie obiadów na wynos dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Izabelinie.

Cena posiłku w ekologicznych pojemnikach jednorazowych wynosi 7 zł.

  • Obiady wydawane będą od 01 do 12 lutego 2021 r. w godzinach 14.15 – 17.00.
  • Po odbiór obiadów zapraszamy do kuchni szkolnej przy ul. Wojska Polskiego 5 (okienko stołówki szkolnej).
  • Osoby, które chciałyby zadeklarować odbiór obiadów w lutym, proszę o zgłoszenia mailem na adres: e.przygoda@izabelin.pl do 31 stycznia 2021 r. W treści proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka, klasy, daty odbioru (np. Jaś Kowalski, 1a, 01-12 luty).
  • Wpłaty za wybrane posiłki w miesiącu lutym proszę dokonać na rachunek bankowy szkoły: 98 1020 1026 0000 1402 0180 4723 do 31 stycznia 2021 r.
  • Odwołanie opłaconych posiłków na wynos prosimy zgłaszać najpóźniej dzień wcześniej TYLKO sms na numer 667 704 702 (w treści proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).
  • Uwaga! Informacji dotyczących rozliczania wpłat za obiady oraz ustalania wysokości nadpłat udzielają Panie w sekretariatach szkolnych. Menu udostępniane jest na stronie szkoły.

Aneta Beczek - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Izabelin

2021-01-29
Anita Fieducik