Zapraszamy do udziału w konkursie „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Regulamin konkursu plastyczno-technicznego

Zadaniem konkursowym  jest wykonanie kartki świątecznej w formacie A5 zgodnie z tematem konkursu.

Cele konkursu:

1.Kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji tworzenia kartek na świąteczne życzenia.

2. Uaktywnianie kreatywności i aktywności twórczej dzieci.

3. Rozwijanie zdolności plastycznych.

4. Wykorzystanie różnych materiałów  i stosowanie różnorodnych technik plastycznych.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Izabelinie.

2. Każdy uczestnik może złożyć do konkursu jedną lub więcej kartek bożonarodzeniowych.

3. Na odwrocie kartki powinna być dopięta wizytówka z imieniem, nazwiskiem i klasą.

4. Praca powinna być wykonana w  formacie A5 dowolną techniką plastyczną.

5. Osnowa kartki powinna być z  grubszego kartonu (kartka z bloku technicznego)

6. Ostateczny termin składania prac upływa 18 grudnia 2020 r (piątek).

7. Prace należy składać do pudła przeznaczonego na prace konkursowe, które stoi w holu głównym szkoły.

8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 grudnia 2020 r.  na stronie internetowej szkoły.

9. Nagrodzeni autorzy kartek bożonarodzeniowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy po feriach zimowych.

10. Najciekawsze kartki  świąteczne zostaną wysłane do osób i instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą.

 

Organizatorzy konkursu:  Kamila Milej, Paula Królikowska, Edyta Poniatowska

2020-12-09
Barbara Szummer