Krajobraz jesienny, czyli złota polska jesień - konkurs plastyczny dla klas 1-3

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Płk Stanisława Królickiego.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

3. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

4. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.

5. Poznanie różnych technik plastycznych.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.

4. Praca powinna być wykonana na  formacie A3 lub A4 wybraną techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.

5. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 30.10.2020 r.

6. Prace składamy do pudełka, które znajduje się w holu głównym szkoły.

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 10 listopada 2020 r.

8. Nagrodą w konkursie jest dyplom.

Organizatorzy: Wanda Gierlach, Agnieszka Zasłona, Edyta Sobotka-Krupa

2020-10-13
Barbara Szummer