#gaszynchallenge

Nauczyciele klas 1-3 przyjęli wyzwanie #gaszynchallenge. Spotkaliśmy się, żeby ćwiczyć i zachęcać ludzi dobrej woli do wpłat na rzecz małego mieszkańca Gminy Izabelin – Leosia, którego leczenie wymaga olbrzymich kwot. Możecie pomóc małemu Leosiowi pod tym linkiem: https://www.siepomaga.pl/leny Zgodnie z zasadami #gaszynchallenge nominujemy Nauczycieli z Dużej Szkoły w Izabelinie oraz harcerzy 424 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Kampinos".

2020-10-08
Barbara Szummer