Bookcrossing w bibliotece szkolnej

W bibliotece szkolnej rozpoczęto akcję pod hasłem Uwolnij książkę! Patronat nad nią objęli Wójt Gminy Izabelin i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Podczas spotkania z młodzieżą poświęconenemu promowaniu idei bookcrossingu, Pani Daria Kuźniecow-Dudko (przedstawiciel Rady Rodziców), dokonała uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia półki wolnych książek.

Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa forma popularyzacji czytelnictwa, ruchoma biblioteka bez własnej siedziby, bez regałów i kart bibliotecznych. Nasza akcja polega na dzieleniu się książkami, które nam są już niepotrzebne, ale mogłyby zainteresować innych. Przynosimy je na dostępną dla wszystkich półkę, z której każdy może wybrać lekturę dla siebie. W ten sposób książki, które były "uwięzione"" i stoją w drugim rzędzie na półce, w kufrze czy na strychu, zyskują nowe życie. Pamiętajmy, że książka żyje tylko wtedy, kiedy jest czytana.

Akcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży - już w tej chwili na naszej półce znajduje się
ponad 80 pozycji!
Może i Ty masz w domu książki, które warto „uwolnić”. Każda z nich jest mile widziana na naszej półce wolnych książek.

Stanisława Fadrowska
Agata Kropidłowska

2013-01-24
Agata Kropidłowska