Konkursy kuratoryjne organizowane w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Izabelinie mogą wziąć udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Prosimy Rodziców i uczniów o zapoznanie się z programami merytorycznymi konkursów, które są dostępne na stronie https://konkursy.mscdn.pl

Harmonogram konkursów, zgoda na udział w konkursie dla Rodzica i regulamin zostały umieszczone w załącznikach.

Nauczyciele odpowiedzialni w Szkole Podstawowej w Izabelinie za koordynowanie konkursów kuratoryjnych:

język hiszpański – Elżbieta Janikowska

fizyka - Anna Kandziora

wiedza o społeczeństwie – Ewelina Skowron

chemia – Elżbieta Musik

język niemiecki – Jowita Grześlak

historia – Grzegorz Psuja

matematyka - Anna Licznerska

geografia – Anna Lewczuk

biologia – Ewa Wojciechowicz

język angielski – Beata Trawczyńska

język polski – Katarzyna Jenda-Mikołajewska

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z wyznaczonymi nauczycielami.

2020-09-12
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

\plik do pobrania harmonogram (306.22 kB)

\plik do pobrania zgoda Rodzica (740.84 kB)

\plik do pobrania regulamin (1.18 MB)