Komunikat organizacyjny

Szanowni Państwo!

Za nami dwa tygodnie funkcjonowania szkoły w szczególnych warunkach. Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej za odpowiedzialne podejście do sytuacji i przestrzeganie ustalonych procedur. Musimy dbać o siebie nawzajem.

Od 21 września planujemy zmiany w organizacji pracy szkoły.

  • Częściowo uruchomione zostaną szkolne zajęcia pozalekcyjne. Informacje o tych zajęciach otrzymają Państwo za pomocą zawiadomień pisemnych przekazanych przez dziecko (dotyczy to zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej) lub za  pośrednictwem e-dziennika od nauczycieli prowadzących zajęcia. Prosimy także śledzić zakładkę „zajęcia dodatkowe” na stronie szkoły.
  • Uczniowie klas 7 i 8 będą mogli korzystać z szatni szkolnej (zajmują dwa różne skrzydła). Wchodzą do szkoły ustalonym wejściem  i kierują się do szatni, a po zmianie obuwia udają się do wyznaczonej klasy. Uczniowie klas 4, 5 i 6 nie korzystają z szatni – udają się prosto do sal, gdzie przygotowane będą wieszaki na wierzchnie ubrania.
  • Od 21 września zorganizowane zostaną poranne zajęcia świetlicowe dla uczniów klas 3 i 4. O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy podczas zebrań. Prosimy, aby z tych zajęć korzystały tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia dzieciom innej opieki. Osoby zainteresowane  porannymi zajęciami świetlicowymi proszone są o kontakt z wychowawcą przez e-dziennik (prosimy najpóźniej do 17 września zgłosić wychowawcy chęć korzystania z porannych zajęć opiekuńczych – koniecznie należy podać dni tygodnia i godzinę przyjścia dziecka).

Pozdrawiam,

Anita Fieducik

 

 

2020-09-11
Anita Fieducik