„Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”

Od stycznia 2019 r. w naszej szkole realizowany jest projekt Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Partnerami projektu są Gmina Izabelin i Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych uczniów oraz nabycie przez nich umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.

Uczniowie mogą brać udział w zajęciach dodatkowych z: matematyki, przyrody, programowania, chemii, fizyki, robotyki i szachów oraz w piknikach naukowych. Chcemy rozwijać zainteresowania i pasje dzieci oraz ich kreatywność. W ramach projektu wsparciem objęci są także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej.

Wartość projektu: 863 372,74 zł

Wysokość dofinansowania: 819 648,74 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020 (został przedłużony z uwagi na sytuację epidemiczną)

Rekrutacja do udziału w projekcie

W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą: formularz zgłoszeniowy i deklaracja udziału w projekcie oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. W imieniu dziecka dokumenty podpisuje rodzic. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 9 września 2020 r. – 16 września 2020 r. (można je wrzucać do skrzynek na dokumenty ustawionych w holu szkoły). Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana za pośrednictwem e-dziennika po zakończeniu procedury.

Uwaga!

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (tj. formularz zgłoszeniowy i deklarację udziału w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) składają tylko rodzice tych uczniów, którzy po raz pierwszy będą uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu. Rodzice uczniów, którzy brali udział w zajęciach w ubiegłym roku szkolnym, składają tylko zgłoszenie z deklaracją wyboru zajęć na rok szkolny 2020/2021.

2020-09-09
Anita Fieducik  

Pobierz pliki

\plik do pobrania Regulamin rekrutacji (204.54 kB)