Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły przy ul. 3 Maja 49      w poniedziałek (3.08.2020 r.) od godz. 9.00 do godz. 15.00 oraz we wtorek (4.08.2020 r.) od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Istnieje także możliwość odbioru zaświadczeń w piątek 31.07.2020 r. w godzinach 13.00 - 15.00 - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą poczty e-mail - w tej sprawie również prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem.

Przypominamy, że indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) https://wyniki.edu.pl 31 lipca od godz. 10.00. Loginy i hasła do indywidualnych kont można odebrać w sekretariacie szkoły.

Kandydaci składają KOPIĘ ZAŚWIADZCZENIA o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru do      4 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00 absolwent szkoły podstawowej może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły/oddziałów. Szczegóły znajdują się w harmonogramie rekrutacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22275_harmonogram-dzialan-ucznia

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 22 752 68 60, 22 722 60 22.

2020-07-28
Magdalena Majdańska-Kozak