Organizacja pracy szkoły od 20 maja 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki w kontekście realizacji planu stopniowego uruchamiania pracy szkół. Procedury opisują m.in. sposób organizacji zajęć rewalidacyjnych, konsultacji dla uczniów, zasady korzystania z bliblioteki szkolnej i organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na możliwość korzystania przez uczniów z konsultacji, co zostało dokładnie opisane w § 4. Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji u konkretnego nauczyciela musi się na nie zapisać w sekretariacie szkoły telefonicznie (22 752 68 60) lub mailowo (sp@izabelin.edu.pl). Zapisy na najbliższy tydzień prowadzone są do czwartku w tygodniu poprzedzającym do godziny 12.00. W piątek rodzic ucznia będzie informowany o wyznaczonym dla dziecka terminie konsultacji (telefonicznie lub mailowo).

Procedury określają także sposób realizacji zajęć w klasach I-III oraz zasady zgłaszania uczniów na zajęcia. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa rodzic musi zapisać dziecko na zajęcia w szkole z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Anita Fieducik, Dyrektor Szkoły

2020-05-19
Anita Fieducik  

Pobierz pliki


oświadczenie rodzica (166.49 kB)